Dům s pečovatelskou službou (DPS)

Brloh 17, 382 06 Brloh

odpovědná pracovnice – p.Dana Sixlová – tel.: 607 185 570

Poděkování

Chtěla bych jménem svým i jménem našich klientů z celého srdce poděkovat všem švadlenkám, které na nás nezapomněly a našily pro všechny roušky.

Sixlová Dana

Menu