Aktuality

Výsledky voleb do Evropského parlamentu – Brloh

Výsledky voleb do Evropského parlamentu ( 7. a 8. června 2024) Počet voličů zapsaných do výpisu ze seznamu voličů celkem                                         847 Počet voličů, kterým byly vydány úřední obálky                                                                276 Počet odevzdaných úředních obálek                                                                                   276 Počet platných hlasů ve volebním okrsku celkem                                                             276   Strany, které získaly hlasy: č. 3 SPD…

Návrh závěrečného účtu za rok 2023

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE ZA ROK 2023 Návrh závěrečného účtu za rok 2023 PŘÍLOHY Rozvaha Obec Brloh 2023 Výkaz zisků a ztráty Obec Brloh 2023 Příloha Obec Brloh 2023 Zpráva z přezkumu hospodaření 2023 Zpráva Inventarizační komise Obec Brloh FIN2-12 Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu 2023 Rozvaha ZŠ Brloh 2023 Výkaz…
Menu