Aktuality

Vodné a stočné

Od středy 20. září 2023 je možné začit platit vodné a stočné. Platit můžete na Poště Partner v Brloze, popř. na Obecním úřadě. Je možné si nechat zaslat vyúčtování emailem. Upozorňujeme, že z důvodu přechodu na nový pc program je vyúčtování nové a s JINÝM VARIABILNÍM SYMBOLEM, než jste byli…

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU OBCE BRLOH ZA ROK 2022

Návrh závěrečného účtu obce Brloh na rok 2022 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2022 VÝKAZY 2022 – OBEC BRLOH Výkaz FIN2-12M Rozvaha Obec Brloh 2022 Výkaz zisků a ztrát Obec Brloh 2022 Příloha Obec Brloh 2022 Zpráva inventarizační komise 2022 VÝKAZY 2022 – ZŠ A MŠ BRLOH Rozvaha…

Kompletní obnova sportovišť v obci Brloh

Projekt byl financován z rozpočtu Jihočeského kraje KRAJSKÝ INVESTIČNÍ FOND název projektu: „Kompletní obnova sportovišť v obci Brloh“ V letošním roce se podařilo dokončit rekonstrukci našeho volejbalového hřiště. Na tento projekt nám částkou 2 000 000 Kč přispěl z rozpočtu Jihočeský kraj. Celkové náklady projektu činily 4 702 119 Kč. V rámci rekonstrukce byla provedena výměna povrchu…

UZAVŘENÍ POŠTY PARTNER A OÚ V BRLOZE

Aktuality
0
Ve čtvrtek 15.6.2023 a v pátek 16.6.2023 bude uzavřena Pošta partner a OÚ v Brloze z důvodu výměny oken. V případě dotazů k zásilkám uložených na poště volejte 774100363.
Menu