Sedm chalup

Malá vesnice s řídkou zástavbou se nachází se asi dva kilometry severně od Brloha.

Vesnici tvoří centrálních zhruba 13 stavení okolo úzké asfaltové obslužné komunikace a několik samot v okolí zejména na severním svahu hory Stržíšek: Charvát, Kukačka, Krahulec či Puglů na samém severu Sedmi Chalup. V nejnižším místě Sedmi Chalup protéká potok Olešnice.


 

Historie

První písemná zmínka o vesnici pochází z roku 1694.

Ke vzniku osady se váže pověst, ve které je jako důvod založení Sedmi Chalup zmíněna podmínka sňatku pohledné Běty, dcery bohatého hospodáře z Třešňového Újezdce, se zednickým tovaryšem z Brloha. Tovaryš prý postavil sedm chalup, nicméně dívka si jej přesto nevzala. Zednický tovaryš poté dívku i s jejím otcem proklel. Pověst kletbou vysvětluje i jména okolních vrcholů – Vysoké Běty a Vlčího Vrchu.

Školou patřilo Sedm Chalup k Brlohu a v roce 1924 byla otevřena škola v těsné blízkosti v Jaroníně, kde později učil Zdeněk Nejedlý. Ten zaznamenal také stupňující se nevraživost místních Němců a Čechů v pozdních třicátých letech 20. století.

Až do konce druhé světové války se většina obyvatel obce hlásila k německé národnosti. Po jejich odsunu byla vesnice znovu osídlena a některé domy byly upraveny na rekreační chalupy.

Menu