Povinné informace

Povinně zveřejňované informace podle vyhlášky č.442/2006 Sb., která stanoví strukturu informací zveřejňovaných o povinném subjektu dle par.5 odst. 1 a 2 zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

1.Název subjektu – Obec Brloh

2.Důvod a způsob založení

3.Organizační struktura

4.Kontaktní spojení

Kontaktní poštovní adresa – Obec Brloh, Brloh 23, 382 06  Brloh

Adresa internetové stránky – www.obecbrloh.cz

datová schránka: 7cgbe9w

5.Případné platby lze poukázat – na účet vedený u ČSOB, a.s.

číslo účtu – 272344894/0300

6.IČ – 00245801

7.DIČ – CZ00245801

8.Dokumenty

9.Žádosti o informace – na telefonním čísle 380 745 126, matrika@obecbrloh.cz

10.Příjem žádostí a dalších podání:

úřední hodiny:

pondělí + středa 7,30 – 11,30  12,00 – 17,00 hod

pátek 7,30 – 11,30 hod

11.Opravné prostředky

12.Formuláře

Volně přístupné formuláře najdete na stránkách Ministerstva vnitra České republiky

13.Popisy postupů – návody pro řešení životních situací

O informace při řešení životních situací můžete požádat na Obecním úřadě.

14.Předpisy

15.Úhrady za poskytování informací:

– ověření podpisu – 30,- Kč, ověření listiny – 1 str. 30,- Kč

– Czech point – výpis z katastru nemovitostí – 1.stránka 100,- Kč , každá další 50,-Kč

– Czech point – výpis z bodového registru řidičů – 100,- Kč

– Czech point – výpis z rejstříku trestů – 100,- Kč

– Czech point – výpis z obchodního rejstříku – 150,- Kč

– Czech point – výpis z živnostenského rejštříku – 100 – 150,- Kč

16.Licenční smlouvy

17.Výroční zpráva

Menu