Dotace a příspěvky

ke konci roku 2021 se nám podařilo dokončit přístřešky nad kontejnery pro tříděný odpad na vybraných místech v Brloze a osadách. Jejich stavba byla podpořena v rácmi dotačního titulu Program…
Obec Brloh – pořízení vybavení KD Brloh 2020 V loňském roce 2020 žádala obec o peníze na pořízení nového vybavení do kulturního domu. Šlo o dotaci z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA, kterou zajišťovala…
Na samý konec roku nám společnost Spintech Chvalšiny dodala zařízení k dovabyvení naší mobilní kompostárny, konkrétně hadraulickou ruku, která výrazně zjednoduší práci při kompostování a prosévací síto, které pro změnu…
Menu