Dotace a příspěvky

Na samý konec roku nám společnost Spintech Chvalšiny dodala zařízení k dovabyvení naší mobilní kompostárny, konkrétně hadraulickou ruku, která výrazně zjednoduší práci při kompostování a prosévací síto, které pro změnu…
Menu