Dotace a příspěvky

Projekt byl financován z rozpočtu Jihočeského kraje KRAJSKÝ INVESTIČNÍ FOND název projektu: „Kompletní obnova sportovišť v obci Brloh“ V letošním roce se podařilo dokončit rekonstrukci našeho volejbalového hřiště. Na tento projekt nám…
Obec Brloh se zapojila do dotačního programu „My v tom Jihočechy nenecháme II“, příspěvek se týkal dětí do 3 let věku a rodin s dětmi pobírající příspěvek na péči do…

Obecní rozhlas

V roce 2022 byla provedena celková rekonstrukce obecního rozhlasu v Brloze i na osadách. Poslední rekonstrukce byla provedena v roce 2009. V poslední době byly stále častěji nutné opravy rozhlasu…
ke konci roku 2021 se nám podařilo dokončit přístřešky nad kontejnery pro tříděný odpad na vybraných místech v Brloze a osadách. Jejich stavba byla podpořena v rácmi dotačního titulu Program…
Obec Brloh – pořízení vybavení KD Brloh 2020 V loňském roce 2020 žádala obec o peníze na pořízení nového vybavení do kulturního domu. Šlo o dotaci z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA, kterou zajišťovala…
Na samý konec roku nám společnost Spintech Chvalšiny dodala zařízení k dovabyvení naší mobilní kompostárny, konkrétně hadraulickou ruku, která výrazně zjednoduší práci při kompostování a prosévací síto, které pro změnu…
Menu