Svatby

V poslední době se zřícenina hradu Kuklov stala častým místem k uzavírání sňatků. Pokud vyjde pěkné počasí, je svatební obřad v těchto historických prostorách opravdu půvabný.

Obec Brloh zde neuzavírá církevní sňatky.

Pokud byste měli zájem o svatební obřad, kontaktujte prosím matriku Obecního úřadu v Brloze – p. Alenu Bombalovou tel.: 380 745 126 nebo e-mail: matrika@obecbrloh.cz.

Poplatek za uzavření sňatku je celkem 2. 000,- Kč – z toho je 1.000,- správní poplatek dle Zákona o správních poplatcích a 1.000,- Kč je určeno na obnovu kláštera na Kuklově.

Oddává se sudý týden – pondělí až sobota.

CO JE POTŘEBA ZAŘÍDIT JEŠTĚ PŘED OBŘADEM

Snoubenci se dostaví na matriku v Brloze přibližně 2 měsíce před plánovaným svatebním obřadem a doloží:

  • rodné listy – originály
  • platné občanské průkazy
  • rozvedení – rozsudek o rozvodu, opatřený doložkou právní moci (originál)
  • ovdovělí – úmrtní list zemřelého manžela/ky (originál)
  • nezletilí – (starší 16 let) – právoplatné soudní rozhodnutí o povolení uzavřít sňatek, opatřené doložkou právní moci (o tento doklad je nutné požádat spolu se svými rodiči u příslušného soudu)

OBŘAD

K obřadu se dostavte o patnáct minut dříve. Musíte předložit platný občanský průkaz, jehož část Vám bude oddělena a obdržíte potvrzení o změně rodinného stavu.

Svědci – musí být starší osmnácti let, předkládají platné občanské průkazy nebo platné cestovní pasy.

Oddací list Vám bude vydán osobně nebo zaslán poštou do 30ti dnů od obřadu. Do 15 pracovních dnů po obdržení oddacího listu musíte požádat o nový občanský průkaz.

Menu