My v tom Jihočechy nenecháme II

Kategorie: Dotace a příspěvky

Obec Brloh se zapojila do dotačního programu „My v tom Jihočechy nenecháme II“, příspěvek se týkal dětí do 3 let věku a rodin s dětmi pobírající příspěvek na péči do dovršení 8 let věku, další podpořenou skupinou byli občané pobírající starobní a invalidní důchod. Příspěvěk činil 4000 Kč. Děti byly ze 100% podpořeny Jihočeským krajem, na podpoře občanů pobírající důchod se z 50% spolupodílela obec Brloh.

Celkem bylo na příspěvcích vyplaceno 52 000 Kč. Dotace poskytnuta Jihočeským krajem byla 34 000 Kč.

My v tom Jihočechy nenecháme Český Krumlov II

Menu