Zpravodaj vychází čtyřikrát ročně – na konci března, června, září a prosince. Uzávěrka jednotlivých zpravodajů je vždy do 10. dne příslušného měsíce.

Menu