Žádost o povolení kácení dřevin

Kategorie: Informační deska

Žádost o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les – podle zákona č.114/1992 Sb. par.8 odst.1 o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších předpisů je občan povinnen podat žádost o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les.

Žádost se podává písemně na obecním úřadě. Na základě podané žádosti a místního šetření vyhotoví starosta p. Tomáš Jungwirth rozhodnutí.

Zadost-o-kaceni-drevin

Zadost-o-kaceni-drevin

 

 

Menu