Vodné a stočné

Kategorie: Informační deska

vodné od 1.9.2018                                                           20,80 Kč plus DPH (10 %)      

stočné od 1.9.2018                                                          17,90 Kč plus DPH (10 %)

stočné vyvážené do ČOV od 1. 6. 2020                    120,- Kč plus DPH (10%)

Vodné a stočné splatné od 1.10. do 30.11. běžného roku

Odečty vodoměrů probíhají v srpnu běžného roku

Menu