Vodné a stočné

Kategorie: Informační deska

vodné od 1.9.2018    20,80 Kč plus DPH (10 %)      

stočné od 1.9.2018  17,90 Kč plus DPH (10 %)

Vodné a stočné splatné od 1.10. do 30.11. běžného roku

Odečty vodoměrů probíhají v srpnu běžného roku

Menu