Poplatek za psa

Kategorie: Informační deska

Sazba poplatku

Sazba poplatku za kalendářní rok činí:
a) za jednoho psa – 400,- Kč,
b) za druhého a každého dalšího psa téhož držitele – 600,- Kč,
c) za psa, jehož držitelem je osoba starší 65 let – 150,- Kč,
d) za druhého a každého dalšího psa téhož držitele, kterým je osoba starší 65 let – 200,- Kč.
Úleva se poskytuje:
a) Obyvatelům RD s méně než třemi bytovými jednotkami v obci, osadách a souvisle zastavěných lokalitách ve výši – 40%.
b) Obyvatelům samot ve výši – 75%.

Splatný od 2.1. do 31.3. běžného roku

Menu