Realizace IT učebny v ZŠ

Kategorie: Aktuality, Informační deska

Realizace IT učebny v ZŠ (Termín realizace: srpen – prosinec 2019)

Projekt řeší realizaci odborných učebny informačních technologií v základní škole včetně zajištění bezbariérové dostupnosti jednoho z traktů základní školy a této učebny pořízením schodolezu a nutných úprav sociálního zařízení.

Menu