Nová IT učebna ve škole

Kategorie: Aktuality

(Termín realizace: srpen – prosinec 2019)

Projekt řeší realizaci odborných učebny informačních technologií v základní škole včetně zajištění bezbariérové dostupnosti jednoho z traktů základní školy a této učebny pořízením schodolezu a nutných úprav sociálního zařízení.

Menu