Brloh pomůže brlošťákům

Kategorie: Aktuality

Zastupitelstvo obce Brloh schválilo podporu rodin i jednotlivců formou připojení se ke krajskému dotačnímu titulu MY V TOM JIHOČECHY NENECHÁME. Obec Brloh přijímá od občanů s trvalým pobytem na území obce žádosti o jednorázový finanční příspěvek Jihočeského kraje, který bude zčásti spolufinancovat.

Příjem žádostí, jež jsou společně s dalšími informacemi k dispozici na obecním úřadě u paní Petry Duškové nebo zde v níže uvedených odkazech, bude k 9.1. 2023 ukončen.

https://www.myvtomjihocechynenechame.cz/podpora-aktivit-deti-mladeze

https://www.myvtomjihocechynenechame.cz/podpora-pro-deti-ve-veku-do-3-let

https://www.myvtomjihocechynenechame.cz/podpora-pro-pozivatele-duchodu

Menu