Úřední deska

 

VOLBA PREZIDENTA

Informace k vydávání voličských průkazů

Vzor žádosti o vydání voličského průkazu pro 1. kolo voleb

Vzor žádosti o vydání voličského průkazu pro 2. kolo voleb

 

 

 

Rozpočet DSO POdkletí na rok 2018 + rozpočtový výhled (nové)

Jmenování zapisovatele volební komise pro volbu prezidenta ČR

Stanovení počtu a sídla volebních okrsků pro volbu prezidenta ČR

Záměr obce - pronájem nebytového prostoru

Stanovení minimálního počtu členů okrskové vol. komise pro volbu prezidenta ČR

Dražební vyhláška (Elektronická dražba) (nové)

 

Ministerstvo zemědělství - veřejná vyhláška, opatření veřejné povahy

Ministerstvo zemědělství  - Veřejná vyhláška (Návrh opatření veřejné povahy) - kácení stromů

Pozemkový úřad - Oznámení o zamýšleném převodu

Oznámení o zveřejnění dokumentů obce dle zákona (Výhled, rozpočet, změny, závěrečný účet)

Oznámení o zveřejněných informacích dle zákona  - Svazek Obcí Podkletí

Návrh rozpočtového výhledu na roky 2018 a 2019

 

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE ZA ROK 2016

Návrh závěrečného účtu obce - průvodní část

Závěrečný účet - podrobné hospodaření za rok 2016 - Příloha č. 1

Výkaz FIN 122016 - rozpočtové hodpodaření obce za rok 2016

Rozvaha k 31.12.2016

Výkaz zisků a ztrát k 31.12.2016

Příloha k 31.12.2016

Zpráva o přezkumu hospodaření za rok 2016

Zpráva inventarizační komise

Zpráva o výsledcích finančních kontrol za rok 2016

Výkazy ZŠ a MŠ Brloh

Rozvaha k 31.12.2016

Výkaz zisků a ztrát k 31.12.2016

Příloha k 31.12.2016

Zpráva inventarizační komise

 

ROZPOČTY A ZMĚNY ROZPOČTU

 

 

 

ROZPOČET 2017

Návrh rozpočtu na rok 2017

Příloha - podrobný rozpočet na rok 2017

Veřejná vyhláška - oznámení o zahájení řízení o návrhu "Změny č. 5. územního plánu obce Brloh".pdf

Návrh změny Územního plánu obce Brloh č. 5 - data

Pozemkový úřad - oznámení o zamýšleném převodu nemovotistí

 

 

RŮZNÉ INFORMACE ÚŘADŮ OBČANŮM

Očkování psů

 

 

Finanční úřad - informace k dani z nemovitostí za rok 2018 (NOVÉ)

 

Blanský les - nová přírodní památka (nové)

 

E-ON - upozornění pro vlastníky nemovitostí (pozemků).pdf

Zásady a podmínky pro odstraňování a oklešťování dřevin a jiných porostů.doc

 

Jak je to s cestováními doklady pro děti?.pdf

 

Oznámení o společném jednání - změna č. 5 ÚPO Brloh - Veřejná vyhláška.pdf

příloha k veřejné vyhlášce

VÝKRESY A TEXTOVÁ ČÁST.rar

 

Finanční úřad - informace o možnosti placení daní přes SIPO

FÚ - formulář na placení daní přes SIPO

Další informace k možnosti placení daní přes SIPO

E-on - Oznámení vlastníkům a uživatelům nemovitostí

 

 

 

Bezplatné vzdělávání občanů v obcích do 2tis.obyvatel, více informací zde

 

CENY ZA VODNÉ A STOČNÉ zde

Ceny za žetony 2015 zde

 

 

 

 

 


http://www.obecbrloh.cz/data/uploads/zaatupitelstvo-jk.doc