Příroda

Obec se nachází přímo v srdci Chráněné krajinné oblasti Blanský les s nejbližšími přírodními památkami Šimečkova stráň a Na stráni s biotopem vstavačovitých a vegetací na hadcovém podkladu.

Senzitivní mapa cyklotras v Mikroregionu Podkletí