Územní plán obce BRLOH a spádových osad

Kategorie: Informační deska

Úplné znění územního plánu naleznete níže vč. jeho textové části.

Aktualita: Návrh nového ÚPO Brloh viz úřední deska

Menu