Změna územního plánu č. 6

Výkres 1 - http://www.obecbrloh.cz/data/uploads/uedni-deska-2019/upo6//i-1-z.pdf

Výkres 2 - http://www.obecbrloh.cz/data/uploads/uedni-deska-2019/upo6/i-2-hv.pdf

Výkres 3 - http://www.obecbrloh.cz/data/uploads/uedni-deska-2019/upo6/ii-1-a_kv.pdf

Výkres 4 - http://www.obecbrloh.cz/data/uploads/uedni-deska-2019/upo6/ii-1-b_kv.pdf

Výkres 5 - http://www.obecbrloh.cz/data/uploads/uedni-deska-2019/upo6/ii-1-kv.pdf

Výkres 6 - http://www.obecbrloh.cz/data/uploads/uedni-deska-2019/upo6/ii-2-sv.pdf

 

Textová část - odůvodnění

Textová část - srovnávací text