Změna územního plánu č. 6

Výkres 1 - http://www.obecbrloh.cz/data/uploads/upo/i-1-z.pdf

Výkres 2 - http://www.obecbrloh.cz/data/uploads/upo/i-2-hv.pdf

Výkres 3 - http://www.obecbrloh.cz/data/uploads/upo/ii-1-kv.pdf

Výkres 4 - http://www.obecbrloh.cz/data/uploads/upo/ii-2-sv.pdf

Textová část - odůvodnění