Svatby

V poslední době se zřícenina hradu Kuklov stala častým místem k uzavírání sňatků. Pokud vyjde pěkné počasí, je svatební obřad v těchto historických prostorách opravdu půvabný.

Obec Brloh zde neuzavírá církevní sňatky.

Pokud byste měli zájem o svatební obřad, kontaktujte prosím matriku Obecního úřadu v Brloze - p. Alenu Bombalovou tel.: 380 745 126 nebo e-mail: matrika@obecbrloh.cz.

Poplatek za uzavření sňatku je celkem 2. 000,- Kč - z toho je 1.000,- správní poplatek dle Zákona o správních poplatcích a 1.000,- Kč je určeno na obnovu kláštera na Kuklově.

Oddává se sudý týden - pondělí až sobota.