Autobusová čekárna

Byla dokončena v listopadu 2011 za podpory dotace (153 000,- Kč)  z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV). Jednalo se o Program rozvoje venkova ČR na období 2007-2013, 11.kolo příjmu žádostí, registrační číslo žádosti 10/011/41200/066/001820, opatření - realizace místní rozvojové strategie.