PROJEKTY

Na této stránce najdete projekty, které byly podpořeny dotacemi:

- pro rok 2013 byl vybrán projekt pro poskytnutí dotace od MAS Blanský les - Netolicko - oplocení víceúčelového hřiště - II.etapa. O průběhu této akce Vás budeme podrobněji informovat v době její realizace.

- nejnovější akcí, která probíhá za podpory dotace v rámci Programu obnovy venkova Jihočeského kraje v roce 2012 je "Úprava části veřejného prostranství pro pěší". Na tuto akci jsme obdrželi částku 130 000,- Kč, celkové náklady budou cca 410 tis.Kč. Výdaje na opravu přilehlé vozovky ještě nejsou vyčísleny.

- příkopová sekačka - byla pořízena v srpnu 2011, zčásti byla zaplacena poskytnutou dotací  (115 600,-Kč) z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV) . Jednalo se o projekt Programu rozvoje venkova ČR na období 2007-2013 platných pro 11.kolo příjmu žádostí, registrační číslo žádosti 10/011/1121a/231/002811, opatření - investice do lesů, lesnická technika.

- autobusová čekárna

 

- šnekový sypač  a šípová radlice - byly pořízeny pro údržbu cest, zčásti byly zaplaceny poskytnutou dotací ve výši 74 850,- Kč z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV). Jednalo se o projekt Programu rozvoje venkova ČR na období 2007-20013 platných pro 14.kolo příjmu žádostí, registrační číslo žádosti 11/014/1121a/231/006178/1, opatření - lesnická technika.