Pečovatelská služba

Dům s pečovatelskou službou ( DPS )

Brloh 17, 382 06 Brloh

odpovědná pracovnice - p.Dana Sixlová - tel.: 607 185 570

 

DOKUMENTY KE STAŽENÍ :

1. sazebník sociálních služeb

2. vnitřní pravidla 2019

3. poslání pečovatelské služby

4. letáček pečovatelské služby

5. žádost o poskytnuti pečovatelské služby

6. žádost o umístění do DPS

7. realizace poskytování pečovatelské služby