Rozpočty obce, střednědobý výhled rozpočtu, závěrečné účty

ROZPOČET 2020

Návrh rozpočtu obce na rok 2020

ZÁVĚREČNÝ ÚČET 2018 (zveřejněno 30.5.2019)

OBEC

Rozvaha k 31.12.2018

Výkaz zisků a ztrát k 31.12.2018

Příloha k 31.12.2018

FIN 212 k 31.12.2018

Zpráva inventarizační komise

Zpráva o výsledcích finančních kontrol za rok 2018

ZÁKLADNÍ ŠKOLA

Rozvaha k 31.12.2018

Výkaz zisků a ztrát k 31.12.2018

Příloha k 31.12.2018

Zpráva inventarizační komise

 

Schválený závěrečný účet Obce Brloh za rok 2018 (zveřejněno 18.6.2019)

 

ZÁVĚREČNÝ ÚČET 2017

Závěrečný účet za rok 2017

Protokol o schválení účetní závěrky za rok 2017

Zpráva z přezkumu hospodaření za rok 2017 

FIN 212 k 31.12.2017

Rozvaha k 31.12.2017

Výkaz zisků a ztrát k 31.12.2017

Příloha

Zpráva inventarizační komise

Zpráva o výsledcích finančních kontrol za rok 2017

ZÁKLADNÍ ŠKOLA

Protokol o schválení účetní závěrky za rok 2017

Rozvaha k 31.12.2017

Výkaz zisků a ztrát k 31.12.2017

Příloha

Zpráva inventarizační komise

 

ROZPOČET 2019

Schválený rozpočet obce na rok 2019

Schválený rozpočet ZŠ a MŠ Brloh na rok 2019, rozpočtový výhled na roky 2020 - 2021

Rozpočtový výhled obce na roky 2020 - 2021

Rozpočtové změny

Rozpočtové opatření č. 1/2019 (zveřejněno 31.1.2019)

Rozpočtové opatření č. 2/2019  (zveřejněno 11.3.2019)

Rozpočtové opatření č. 3/2019 (zveřejněno 15.3.2019)

Rozpočtové opatření č. 4/2019 (zveřejněno 13.5.2019)

Rozpočtové opatření č. 5/2019 (zveřejněno 14.6.2019)

Rozpočtové opatření č. 6/2019 (zveřejněno 23. 7. 2019)

Rozpočtové opatření č. 7/2019 (zveřejněno 30. 8. 2019)

Rozpočtové opatření č. 8/2019 (zveřejněno 25. 9. 2019)

Rozpočtové opatření č. 9/2019 (zveřejněno 25. 10. 2019)

Rozpočtové opatření č. 10/2019 (zveřejněno 30. 10. 2019)

Rozpočtové opatření č. 11/2019 (zveřejněno 28. 11. 2019)

ROZPOČET 2018

Rozpočet obce na rok 2018 schválen zastupitelstvem Obce Brloh dne 11.12.2017, číslo usnesení 2017/17/3

Schválený rozpočet obce na rok 2018 (zveřejněno 09.01.2018)

Celkové závazné ukazatele rozpočtu na rok 2018 (zveřejněno 09.01.2018)


Rozpočet ZŠ a MŠ Brloh schválen zastupitelstvem dne 11.12.2017, číslo usnesení 2017/17/2

Schválený rozpočet ZŠ a MŠ Brloh na rok 2018 (zveřejněno 09.01.2018)

 

Střednědobý výhled rozpočtu obce na roky 2019 a 2020 (zveřejněno 09.01.2018)

Rozpočtové změny

Rozpočtové opatření č. 1/2018 (zveřejněno 20.01.2018)

Rozpočtové opatření č. 2/2018 (zveřejněno 26.02.2018)

Rozpočtové opatření č. 3/2018 (zveřejněno 14.03.2018)

Rozpočtové opatření č. 4/2018 (zveřejněno 14.03.2018)

Rozpočtové opatření č. 5/2018 (zveřejněno 16.04.2018)

Rozpočtové opatření č. 6/2018 (zveřejněno 16.04.2018)

Rozpočtové opatření č. 7/2018 (zveřejněno 14.05.2018)

Rozpočtové opatření č. 8/2018 (zveřejněno 11.06.2018)

Rozpočtové opatření č. 9/2018 (zveřejněno 09.07.2018)

Rozpočtové opatření č. 10/2018 (zveřejněno 13.08.2018)

Rozpočtové opatření č. 11/2018 (zveřejněno 12.09.2018)

Rozpočtové opatření č. 12/2018 (zveřejněno 12.09.2018)

Rozpočtové opatření č. 13/2018 (zveřejněno 12.10.2018)

Rozpočtové opatření č. 14/2018 (zveřejněno 19.11.2018)

Rozpočtové opatření č. 15/2018 (zveřejněno 10.12.2018)

Rozpočtové opatření č. 16/2018 (zveřejněno 10.12.2018)

Rozpočtové opatření č. 17/2018 (zveřejněno 25.1.2019)

 

ZÁVĚREČNÝ ÚČET  2016

Závěrečný účet za rok 2016

Zpráva z přezkumu hospodaření za rok 2016

Rozvaha k 31.12.2016

Výkaz zisků a ztrát za rok 2016

Příloha k 31.12.2016

 

Protokol o schvalování účetní závěrky za rok 2016 - Obec Brloh

Protokol o shvalování účetní závěrky za rok 2016 - ZŠ Brloh

 

Střednědobý výhled rozpočtu na rok 2018 a 2019    (Schváleno zastupitelstvem dne 15.05.2017, zveřejněno 17.05.2017)

 

ROZPOČET 2017

Schválený rozpočet na rok 2017

(Rozpočet schválen zastupitelstvem dne 30.11.2017, číslo usnesení 2016/12/3)

Závazné ukazatele schváleného rozpočtu na rok 2017

 

ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ 2017

Rozpočtové opatření č. 1/2017 (Schváleno starostou 23.1.2017, zveřejněno 22.03.2017)

Rozpočtové opatření č. 2/2017 (Schváleno starostou 20.2.2017, zveřejněno 22.3.2017)

Rozpočtové opatření č. 3/2017  (Schváleno starostou 6.3.2017, zveřejněno 22.3.2017)

Rozpočtové opatření č. 4/2017  (Schváleno starostou 30.3.2017, zveřejněno 18.4.2017)

Rozpočtové opatření č. 5/2017 (Schváleno starostou dne 31.3.2017, zveřejněno 18.4.2017)

Rozpočtové opatření č. 6/2017  (Schváleno starostou dne 3.4.2017, zveřejněno 28.04.2017)

Rozpočtová změna č. 7/2017    (Schválena zastupitelstvem obce dne 15.05.2017, zveřejněno 12.06.2017)

Příloha k rozpočtové změně č. 7

Rozpočtové opatření č. 8/2017 (Schváleno starostou dne 17.05.2017, zveřejněno 12.06.2017)

Rozpočtové opatření č. 9/2017 (Schváleno starostou dne 25.05.2017, zveřejněno 12.06.2017)

Rozpočtové opatření č. 10/2017 (Schváleno starostou dne 19.06.2017, zveřejněno 11.07.2017)

Rozpočtové opatření č. 11/2017 (Schváleno starostou dne 07.07.2017, zveřejněno 28.7.2017)

Rozpočtové opatření č. 12/2017 (Schváleno starostou dne 13.08.2017, zveřejněno, 04.09.2017)

Rozpočtové opatření č. 13/2017 (Schváleno starostou dne 12.09.2017, zveřejněno 02.10.2017)

Rozpočtové opatření č. 14/2017 (Schváleno starostou dne 25.09.2017, zveřejněno 15.10.2017)

Rozpočtové opatření č. 15/2017 (Schváleno starostou dne 6.10.2017, zveřejněno 2.11.2017)

Rozpočtové opatření č. 16/2017 (Schváleno starostou dne 21.11.2017, zveřejněno 21.12.2017)

Rozpočtové opatření č. 17/2017 (Schváleno starostou dne 12.12.2017, zveřejněno 20.12.20107)