Jaronín

Osada je částí obce Brloh. Nadmořská výška: 600-640 m.n.m. Rozloha katastru 1776 ha.

Historie obce

 

Počátky osady Jaronín lze klást do konce sedmnáctého století, kdy kníže Jan z Eggenberku dovolil, aby němečtí osadníci osídlili svahy Bulového, kde do té doby bylo jen několik samot, zvaných Waldhauser. Vzniklo tak několik osad (Sedmichalupy, Jaronín, Kovářov, Rychtářov, Strouha, Rohy) a množství samot, které tvořily obec Jánské Údolí (Johanestal).

Jaronín jako samostatná obec vznikl v roce 1923. V roce 1924 zde byla postavena česká menšinová škola. Po roce 1948 byl součástí obce Nová Ves a dnes je součástí obce Brloh.

Menu